KF 5554 def2 WEB min
Blog 08-12-2020

Het onderwijs van nu is achterhaald. Of niet?

We gaan even een klein jaar terug in de tijd. Weet je nog? Jouw studenten nog allemaal samen in één grote collegezaal. Ongelofelijk. Samenwerken deden jij en je studenten ook écht nog samen, in dezelfde ruimte. Tot de hele wereld op zijn kop gezet werd. Onderwijs conservatief en niet flexibel? Geen sprake van! Voor wie het misschien vergeten is. Het onderwijs, heeft de afgelopen maanden bewezen dat het zich razendsnel kan aanpassen aan een compleet nieuwe en onbekende situatie. Het is bijna niet te geloven, maar toen het onderwijs moest sluiten, had bijna 88% van de scholen het afstandsonderwijs binnen twee dagen geregeld! We ervaarden al snel de voordelen van digitaal onderwijs.

We kunnen inmiddels wel stellen dat de wereld flink veranderd is. En dat geldt ook voor het onderwijs. Hier en daar werden er kleine veranderingen doorgevoerd in het onderwijs. De situatie van de afgelopen maanden heeft er echter voor gezorgd dat het onderwijs in de hoogste versnelling de toekomst moest omarmen. Maar wat kan jij als docent nu verwachten?

Onderwijstrends om op voor te bereiden

1. Soft skills: die hebben we nodig!

Oké, het onderwijs heeft hier nog wel het een en ander goed te maken. In het onderwijs ligt de nadruk nog steeds erg op het leren, leren, leren van theorie. Van feiten. Ontzettend handig, want wie weet wat over tien jaar belangrijk is over een bepaald topic. Maar dat is tegenwoordig niet meer genoeg. Juist het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden wordt steeds belangrijker. Zoals probleemoplossend denken en kunnen samenwerken in een team. Of digitale geletterdheid. Het zorgt ervoor dat jouw studenten goed voorbereid zijn op een snel veranderende arbeidsmarkt.

2. Jouw studenten in het middelpunt

Vanwege de veranderingen in de wereld en binnen het onderwijs, verandert ook de rolverdeling tussen jou en jouw studenten. Zij staan centraal. Zij willen zelf de touwtjes in handen hebben. De studenten van nu? Jouw studenten? Zij zijn kritisch, gewend om zelf de regie te houden en willen dus ook zelf een studieloopbaan uitstippelen. Zelf bepalen welke vakken er worden gevolgd, hoe daar invulling aan wordt gegeven en in welk tempo.

3. Maar jij dan? De docent?

Jouw studenten worden zelfstandiger en zelfredzamer. Ze nemen zelf de leiding over hun studieloopbaan en toekomstige carrière. En jij? Je hoeft ze heus niet te missen hoor. Jij krijgt een andere rol. Jij wordt hun coach. Jouw studenten zullen het zelf moeten doen, maar jij bent daar om hen te sturen. Verkeerde richting? Geen zorgen, komt uiteindelijk allemaal goed.

4. Geen houdbaarheidsdatum meer

Wat? Houdbaarheidsdatum? Wat bedoelen jullie daar nou mee? Reskilling en upskilling worden vast onderdeel van een loopbaan. Onder andere technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat werknemers een leven lang zullen moeten leren om bij te blijven in hun vak. Dan gaat het niet alleen om droge stof (godzijdank), maar juist om methodieken, nieuwe inzichten of het eigen maken van nieuwe digitale tools waardoor ze hun werk beter en creatiever kunnen uitvoeren.

5. Internationalisering verandert het onderwijs

In de jaren ’90 had internationalisering vooral nog betrekking op uitwisseling van studenten en intercultureel leren. Maar inmiddels is dat flink veranderd. Sinds de jaren ‘00 is het aantrekken van internationale diplomastudenten steeds belangrijker geworden. Doordat studenten en docenten met een andere culturele achtergrond een andere kijk op thema’s hebben, prikkelen zij discussie tijdens colleges. Ook in jouw hoorcolleges. Omgekeerd is het belangrijk dat meer studenten (een deel van) hun studie in het buitenland volgen. Zo bereiden jouw studenten zich voor op de toekomstige arbeidsmarkt die onder meer vraagt om interculturele vaardigheden.

De toekomst van het hoger onderwijs

We zien een hoop veranderen. De manier van lesgeven. In traditionele collegezalen. Maar tegenwoordig ook online. Jij als docent ziet dat ook. Je staat er gelukkig niet alleen voor! Blended learning, cocreatie, een leven lang leren en virtual classrooms? Wij leggen het je allemaal uit in onze stoomcursus over het hoger onderwijs van de toekomst.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Wil je ons laatste nieuws en updates ontvangen?

Nee dank je