Ctouchsustainabilitynetzero header
Blog 17-04-2024

Op weg naar net zero

Vandaag de dag is duurzaamheid geen modewoord meer; het is een cruciaal onderdeel geworden van verantwoord zakendoen. Bij CTOUCH praten we niet alleen over duurzaamheid, maar we komen ook echt in actie als het gaat om het verminderen van onze milieu-impact. Onze toewijding aan duurzaamheid blijkt uit onze ambitieuze doelen, die in lijn zijn met het doel van het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5-2°C ten opzichte van pre-industriële niveaus.

Wereldwijde normen voor duurzaamheid

Om ervoor te zorgen dat onze inspanningen zowel meetbaar als impactvol zijn, volgen we wereldwijde normen voor het meten en beheren van broeikasgasemissies. Het Greenhouse Gas Protocol, een wereldwijd erkende standaard, biedt richtlijnen voor het categoriseren van emissies in drie scopes:

  • Scope 1: Directe emissies van bronnen die een organisatie in eigendom of onder beheer heeft, zoals eigen faciliteiten en bedrijfsvoertuigen.
  • Scope 2: Indirecte emissies van aangekochte energie, zoals elektriciteit, warmte en koeling, die door een organisatie wordt gebruikt.
  • Scope 3: Indirecte emissies die plaatsvinden in de waardeketen van een organisatie, zoals productie, transport, verpakking en afval.
Afbeelding: Greenhouse Gas Protocol

Onze duurzaamheidsdoelen

Ons ultieme doel is om tegen 2050 onze uitstoot tot nul te reduceren. Om dit te bereiken, hebben we korte-termijn doelen gesteld om aanzienlijke verminderingen van onze CO2-voetafdruk te realiseren:

  • Ons doel is om de CO2-uitstoot in Scope 1 en 2 tegen 2030 met 46% te verminderen.
  • Daarnaast streven we er ook naar om tegen 2030 een CO2-reductie van 27% in Scope 3 te behalen, waarbij we emissies in onze hele waardeketen aanpakken.

We nemen onze verantwoordelijkheid door transparant te zijn over ons duurzaamheidsprogramma en de behaalde resultaten.

SBTi-gevalideerde doelen

Onze duurzaamheidsdoelen zijn officieel goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Dit initiatief stelt bedrijven zoals CTOUCH in staat om ambitieuze emissiereductiedoelen vast te stellen die in lijn zijn met de nieuwste klimaatwetenschap. Op deze manier dragen onze acties op een betekenisvolle wijze bij aan wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

#1 in duurzaamheid

Als 's werelds meest duurzame touchscreen merk geven we graag het voorbeeld door duurzaamheid in elk aspect van ons bedrijf te integreren - van verantwoorde werving van grondstoffen tot aan het einde van de levensduur van onze producten. We zijn vastbesloten om positieve verandering te stimuleren en duurzame betrokkenheid tussen mensen te bevorderen.

We hopen dat onze duurzaamheidsacties je inspireren. Samen kunnen we echt een verschil maken.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Wil je ons laatste nieuws en updates ontvangen?

Nee dank je