3200x802px flexible working
Blog 21-02-2020

voordelen van flexibel werken

75% van de werkende millennials zou graag thuis/op locatie willen werken. 43% mag thuis/op locatie werken. Het zal voor niemand een shock zijn dat nieuwe generaties, zoals de millennials en generatie Z, andere verwachtingen en prioriteiten hebben dan oudere generaties. Niet langer ligt de nadruk op individuele hokjes en prestaties, vaste structuren en standaard werktijden. Hallo flexibiliteit!

Hoe kunnen we met zijn allen flexibel werken ademen? Zowel werkgevers als werknemers. En waarom bewegen we deze kant op? En wat voor uitwerking heeft flexwerken op ons dagelijks leven?

Wij vertellen je hoe je kunt meebewegen met flexibele en alternatieve manieren van werken en hoe je tegelijkertijd productief blijft. Download de printvriendelijke whitepaper of scroll verder en lees meer over flexibel werken in deze blog.

Download de gratis whitepaper

De werkstijl van de toekomst: iedereen flex?

Millennials en latere generaties hebben graag de optie om thuis of op locatie te werken. Je leest er meer over in dit whitepaper “Neem de touwtjes in handen voor een nieuwe golf van interactief samenwerken”. Niet gek dus, dat de mogelijkheid om flexibel te werken in veel vacatureteksten wordt aangeprezen. Maar
wat verstaan we daar eigenlijk onder? En waarom beweegt het bedrijfsleven zich deze kant op? In dit paper lees je er meer over! We staan stil bij de volgende vragen:

1. Welke verschillende soorten flexwerk zijn er?
2. Waarom zouden we flexwerken?
3. Hoe sluit flexwerken aan bij de toekomst van het werkleven?

Zoveel mensen, zoveel wensen: verschillende soorten flexwerk

Ronnie is al lang niet meer de enige die Flex is. Flexwerken kan op zoveel verschillende manieren, dat er te veel opties zijn om op te sommen. Grofweg kun je de soorten flexwerk onderverdelen in drie categorieën: flexibel omgaan met tijd, flexibele werkplekken en flexibele werkinvulling.

Flexibel omgaan met tijd
Flexibel omgaan met tijd is meer dan een uurtje eerder stoppen om de kinderen op te halen, of er even tussenuit voor een tandartsbezoekje. Het is breder dan dat: de werktijden, de werkduur en de verdeling ervan kunnen compleet worden afgestemd op de behoeften van de werknemer en -gever. Voorbeelden van flexibel omgaan met tijd zijn:

 • Alternatieve werktijden (bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend)
 • Alternatieve werkduur (bijvoorbeeld parttime)
 • Jobsharing
 • Sabbatical/ onbetaald verlof
 • Nulurencontract
 • Gecomprimeerde werkuren
 • Jaarlijkse uren

De flexibiliteit zit dus niet alleen in de inrichting van de werkweek, maar ook in het bieden van andere alternatieven zoals een onderbreking van de carrière, het hebben van een ‘halve baan’ en periodiek werken.

Flexibel omgaan met de werkplek
In een tijd waarin digitaal communiceren aan de orde van de dag is, verandert logischerwijs ook de rol van het traditionele kantoor. Alle collega’s optrommelen voor een meeting is niet langer een noodzaak. Er zijn immers genoeg snufjes en tools om digitaal de koppen bij elkaar te steken. Dankzij online platformen als Microsoft Teams en Zoom, wordt interactief samenwerken steeds eenvoudiger en vanzelfsprekender.

Naast thuiswerken en werken op locatie (bijvoorbeeld bij een klant of onderweg), zijn er ook beroepen waarin de ‘digital nomad’ het boegbeeld is geworden. Werknemers en zelfstandigen met een digitaal beroep kiezen er soms bewust voor om geen vaste werkplek te hebben, maar volledig digitaal hun werkzaamheden te verrichten.

Flexibel omgaan met de werklocatie houdt dus in dat personeel werkt vanuit huis, op locatie bij een klant of zelfs helemaal geen vaste werkplek heeft.

Flexibele invulling van werkzaamheden
Naast flexibiliteit in tijd en locatie, kan ook de invulling van het werk aangepast worden aan de behoeften van een werkgever of de capaciteiten van een werknemer.

 • Flexibele taken
 • Werk verdelen onder een pool
 • Afgestemd werk

Door een flexibele invulling van de werkzaamheden, kan de werkgever deze afstemmen op de capaciteiten en talenten van de werknemer. Ook in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij een (tijdelijke) fysieke beperking, zwangerschap of ouderdom, kan het takenpakket aangepast worden aan het personeel.

Flexwerken? Daarom!

Leuk en aardig allemaal, deze nieuwe ontwikkelingen. Maar what’s in it for you? Wat zijn de voordelen van flexibel werk tegenover een traditionele 9-tot-5-baan? Nou, een heleboel! En niet alleen aan de zijde van de werknemer, ook voor de werkgever levert flexwerken een hoop op.

Werkgever, daarom zou je!
Werkgevers hebben misschien hun twijfels bij het concept flexwerken. Als het personeel de eigen werktijden gaat hanteren of thuis werkt, hoe houd je dan nog grip op de workflow en productiviteit?

Er blijken echter grote voordelen mee te wegen bij het aanbieden van flexibel werk. Flexibiliteit werkt namelijk twee kanten op, zo blijkt uit het rapport van CIPB. Want waar werkgevers zich flexibel opstellen tegenover hun personeel, zo doen werknemers dit ook voor het bedrijf. Bijvoorbeeld door over te werken wanneer het nodig is.

Naast dat de flexibiliteit van werknemers vergroot, is er een ander bijkomend voordeel: werknemers melden zich minder ziek! Dankzij een betere balans tussen werk en privé, daalt het ziekteverzuim.1


Een ander bijkomend voordeel, is een betere moraal en grotere loyaliteit vanuit de werknemers.

"De geïnterviewde van de HR-afdeling gaf aan veel te hebben gehoord over de positieve impact van flexibel werken op de moraal van de werknemers en de gevoelens die zij hebben tegenover hun werkgever."2

Ook wordt het makkelijker om nieuw personeel te werven, door actief mogelijkheden tot flexibel werken aan te bieden.

"Personeel werven en behouden met deze middelen heeft geleid tot financiële voordelen en een bevoordeelde positie tegenover andere wervende bedrijven: Als je je kunt aanpassen op je werknemer, kun je de juiste mensen en skills binnenboord houden. Dit resulteert in een beter team."3

En dan is er natuurlijk nog een ander – geheel praktisch voordeel – je bespaart op reiskosten en -tijd!

De werknemer: flex en happy
Dat er voor werknemers voordelen zitten aan flexibel werken, is voor de hand liggend. Zo brengt het vrijheid, controle over de tijdsverdeling en de mogelijkheid om privé en werk beter te balanceren. Een dag thuis werken om de kinderen op te vangen of je werkweek afstemmen op sociale verplichtingen? No problemo! Maar naast het balanceren van werk en privé, opent flexwerken ook andere deuren. Een hobby of nieuwe opleiding combineren met werk gaat veel gemakkelijker, wanneer je je werktijden erop kunt afstemmen. Flexwerken biedt dus ook op de lange termijn meer ruimte voor zelfontplooiing en daarmee dus ook voor een groter gevoel van voldoening in het werk.

"Er werd gerapporteerd dat flexibel werken werknemers meer controle op hun baan gaf en zorgde voor keuzemogelijkheden. Ook heeft het de positieve gevoelens van werknemers over hun werk versterkt en gezorgd voor een betere relatie tussen manager en werknemer."3

Zo werkt het: een blik op de toekomst

Hoe passen deze ontwikkelingen nu verder in onze toekomst? En hoe kun je als bedrijf hierin mee bewegen?

Ten eerste zorgt het aanbieden van flexibele en alternatieve manieren van werken, voor een duurzame relatie met je personeel.

 • Het creëert meer loyaliteit vanuit de werknemer richting het bedrijf
 • De pensioensleeftijd gaat omhoog, het is dus belangrijk om mogelijkheden te bieden voor ouder personeel. Flexibel werken maakt dit mogelijk
 • Je beweegt mee met de verschillende levensfases van je personeel: starters hebben andere behoeftes dan ouders met jonge kinderen of 65+ers. Zo kun je personeel langer bij je houden

Het past in de behoefte om (digitaal) samen te werken.

 • Co-creation en co-innovation zijn trends die steeds dominanter worden. Individueel werken is niet meer de norm, de behoefte aan (digitale) samenwerking neemt toe
 • Door nieuwe technologie en de nadruk op online communicatie, groeit de vraag naar digitale werkomgevingen en neemt het belang van fysieke bijeenkomsten juist af
 • Gamificatie in de werkomgeving neemt toe. Individuele prestaties worden niet meer traditioneel gemeten, maar er ontstaan andere manieren om een werknemer te beoordelen. Deze passen bij een flexibele inrichting van de werkzaamheden

Investeer in je digitale werkplek
Zoals we hebben gezien, is de manier waarop we ons werk inrichten drastisch aan het veranderen. Steeds meer werknemers én werkgevers ontdekken de voordelen van flexwerken. In de toekomst groeit het aandeel van millennials en jongere generaties in het werkveld nog meer, waarbij de nadruk op flexibiliteit alleen maar toe zal nemen.

Hoe kun je inspelen op dit toekomstbeeld? Door je te verdiepen in manieren om flexwerk mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld door de juiste technologie beschikbaar te maken! En wij helpen je daar graag bij.

Meer weten over technologie voor mijn werkplek

Deze blog printen? Download de gratis printvriendelijke pdf.

Bronnen:

1. Unison
2. CIPBD
3. CIPBD

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Wil je ons laatste nieuws en updates ontvangen?

Nee dank je