SDG goals
Blog 30-09-2022

Hoe CTOUCH bijdraagt aan de Sustainable Development Goals

In onze reis op weg naar duurzaamheid zijn we geïnspireerd door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (VN). Deze doelen vormen de basis van ons duurzaamheidsbeleid en onze activiteiten. Alle SDG's zijn belangrijk en wij kunnen aan al deze doelen bijdragen. Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat we effectiever zullen zijn als we onze focus verfijnen. Daarom richten wij ons op de volgende vier SDG’s waar we echt een verschil kunnen maken:

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Onderwijs is uiterst belangrijk als we willen toewerken naar een ontwikkelde, inclusieve en gezonde toekomst. Voor CTOUCH is de educatieve omgeving essentieel en daarom dragen we actief en rechtstreeks bij aan dit duurzame ontwikkelingsdoel. Maar nog belangrijker dan onze huidige directe bijdrage aan educatie is onze indirecte bijdrage aan het opleiden van de volgende generatie technici, experts en duurzaamheidsfanaten. Met onze bijdrage aan het opleiden van mensen voor de toekomst draagt CTOUCH bij aan een beter perspectief voor de volgende generatie en het milieu in de toekomst.

Een paar voorbeelden:

 • CTOUCH werkt samen met onderwijsinstellingen (Fontys, Avans, TU/e) om (afstudeer)stages en projecten aan te bieden aan studenten.
 • Er lopen diverse innovatieve pilots met educatiepartners zoals KIEN.
 • Directie van CTOUCH heeft zitting in de Raad van Advies bij Fontys Hogescholen ICT (FHICT) en functioneert als examengecommiteerde.
 • Wij zijn partner van SPARC om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.
 • Wij kijken vooruit naar de toekomst van het onderwijs en delen onze kennis via whitepapers en blogs over digitalisering, trends, veiligheid en duurzaamheid in het onderwijs.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

We gebruiken hernieuwbare energiebronnen voor ons kantoor en spelen een actieve rol in de samenleving om ons heen door bij te dragen aan maatschappelijke projecten en een voorbeeldfunctie te vervullen in duurzaamheid en ontwikkeling.

Een paar voorbeelden:

 • In onze samenwerking met 'Samen voor Eindhoven' dragen wij bij aan maatschappelijke doelen en projecten in de gemeente Eindhoven waarin ons kantoor is gevestigd. Deze projecten hebben als doel om de duurzaamheid in onze directe omgeving te vergroten en bewustzijn te creëren over relevante onderwerpen om zo maatschappelijke veranderingen te motiveren.
 • De directie van CTOUCH heeft zitting in de Raad van Advies van CSR Risk Check.
 • Het CTOUCH kantoor is energieneutraal. De zonnepanelen op het dak wekken meer energie op dan er wordt verbruikt.
 • Samen met Trees for All planten we bomen in Nederland om de CO2-uitstoot van onze producten in de gebruiksfase te compenseren.
 • CTOUCH neemt verantwoordelijkheid voor de (lokale) recycling van producten en daarom zijn wij partner van Stichting Open.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Als het gaat om verantwoorde consumptie en productie, ondernemen we actief actie om duurzaamheid door te voeren in onze toeleveringsketen. Zowel in de ontwikkeling van bestaande en nieuwe producten, als tijdens de gebruiks- en end-of-life-fase van producten die we al op de markt hebben gebracht.

Een paar voorbeelden:

 • Wij voeren Life Cycle Assessments (LCA's) uit om de CO2-voetafdruk van onze producten in kaart te brengen. Zo kunnen we duurzame keuzes maken voor verdere productontwikkeling en de circulariteit vergroten.
 • Via onze Sustainability Passports zorgen we voor transparantie en bewustzijn van de gebruikte grondstoffen in onze producten. Elk CTOUCH touchscreen heeft een eigen paspoort.
 • We hebben 15 duurzaamheidseisen opgesteld om ervoor te zorgen dat onze strategische leveranciers voldoen aan onze normen op gebieden als materiaalgebruik, circulariteit, recycling, repareerbaarheid en gebruik van hernieuwbare energie.
 • Onze belangrijkste leveranciers hebben het Social Responsibility Employment Statement getekend. Hiermee verklaren zij dat slavernij en kinderarbeid niet voorkomen in welk deel dan ook van de supply chain en wordt een veilige en gezonde werkomgeving gewaarborgd
 • Als onderdeel van het koplopersnetwerk van MVO Nederland ontmoeten we andere bedrijven die actief zijn om hun CO2-voetafdruk te verminderen en delen we onze kennis over duurzaamheid en MVO.
 • Er lopen diverse pilots om de CO2-impact van onze schermen in de verpakkings- en transportfase te verlagen.

SDG 17: Partnerships om doelen te bereiken

De SDG's kunnen alleen worden verwezenlijkt met sterke samenwerkingsverbanden en vereende krachten. Een succesvolle ontwikkelingsagenda vereist inclusieve samenwerkingsverbanden op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau. Deze samenwerkingen dienen te zijn gebaseerd op principes en waarden, en op een gezamenlijke visie en gezamenlijke doelen waarbij de mens en de planeet centraal staan.

Maak kennis met enkele van onze duurzaamheidspartners:

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Wil je ons laatste nieuws en updates ontvangen?

Nee dank je