KF 5989 def2 WEB
Blog 24-01-2022

Dit is waarom hackers scholen zo graag een lesje leren

Het spettert en het bruist in het onderwijs. Nergens anders hebben we het gebruik van nieuwe technologieën zo snel zien opkomen. Nieuwe trends en ontwikkelingen dwingen onderwijsinstellingen na te denken over het veilig inrichten van hun digitale leeromgeving.

Steeds vaker zijn scholen het doelwit van cyberaanvallen. Cybercriminelen gijzelen het systeem van een onderwijsinstelling en vragen losgeld voor de vrijlating ervan. Deze aanvallen kosten veel tijd en geld. Het onderwijs lijdt eronder en de privacy van leerlingen en medewerkers komt in gevaar.

Maar waarom zijn hackers nou zo geïnteresseerd in onderwijsinstellingen?

Gevoelige data

Onderwijsinstellingen bezitten een enorme hoeveelheid gevoelige data. En dat vinden hackers natuurlijk ontzettend interessant.

Denk maar eens aan de contactgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Maar ook zaken zoals BSN-nummers, betaalgegevens, informatie over schoolprestaties, salarissen en onderzoeksgegevens. Deze privacygevoelige gegevens worden door onderwijsinstellingen vaak online opgeslagen. Het mag absoluut niet in de verkeerde handen vallen. Maar hackers zullen er daarentegen alles aan doen om bij deze gegevens te kunnen. Hoe serieus neem jij de security?

Afhankelijk van digitale technologie

Technologie speelde al een grote rol in het onderwijs. Maar die rol is het afgelopen jaar alleen maar groter geworden. Digitalisering in het onderwijs is inmiddels écht een feit. Daar kunnen we niet meer omheen. Zo wordt er in het hoger onderwijs al gebruik gemaakt van VR en AR. Veel leerkrachten denken dan ook niet dat ze nog teruggaan naar onderwijs zónder technologie. Maar vanwege deze digitalisering is het onderwijs ook sterk afhankelijk geworden van digitale technologie. Is alles wel zo veilig als het lijkt?

Als belangrijke gegevens en systemen door een cyberaanval niet beschikbaar zijn, heeft dat natuurlijk grote gevolgen voor leerlingen. Zij kunnen bijvoorbeeld niet communiceren met docenten. En in het ergste geval kunnen lessen niet doorgaan en worden examens afgelast. Vinden leerlingen niet altijd even erg. Maar sommige leerlingen lopen vertraging op, of onderzoeken komen stil te liggen. En daar wordt niemand natuurlijk vrolijk van.

"Onderwijsinstellingen reserveren maar 5% van hun IT-budget voor cyberveiligheid, terwijl in het bedrijfsleven minimaal 25% geldt als de norm."

- Onderzoeksbureau Kantar

Makkelijke prooi

Onderwijsinstellingen onderschatten het risico van cybercriminaliteit. Vergeleken met het bedrijfsleven hebben onderwijsinstellingen vaak een beperkter beveiligingsbudget voor het inrichten en onderhouden van een solide IT-omgeving. Zo hadden ruim 4 op de 10 scholen in het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs te maken met een serieus ICT-beveiligingsincident. En volgens een onderzoek van Microsoft heeft ruim 60% van de wereldwijde cyberaanvallen een onderwijsinstelling als doelwit!

Ook het open karakter van een onderwijsinstelling is een uitdaging. Informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor leerlingen, op allerlei soorten apparaten en vanaf verschillende locaties. Dit biedt mogelijkheden voor aanvallers. Bovendien gebruiken leerlingen en docenten IT-middelen niet altijd op een veilige manier. Vaak omdat zij niet de benodigde kennis hebben.

Zeg maar bye, bye hackers

Het onderwijs is kwetsbaarder dan ooit. Onderwijsinstellingen bezitten een enorme hoeveelheid gevoelige data. Het onderwijs is daarnaast sterk afhankelijk geworden van digitale technologieën. En scholen zijn een makkelijke prooi. Maar waar moet je beginnen? Wat zijn de grootste risico's? Waar liggen de kwetsbaarheden? Je leest er alles over in onderstaande whitepaper.

Hallo, veilige online leeromgeving!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Wil je ons laatste nieuws en updates ontvangen?

Nee dank je