VSO De Triviant
Cases

Maximaal interactief leerplezier

CTOUCH sluit feilloos aan op de leermethodes van de school
VSO De Triviant valt onder de stichting SOTOG. De school geeft les aan leerlingen van 12 t/m 18-20 jaar. De scholen onder stichting SOTOG richten zich op speciaal en speciaal voorgezet onderwijs. Leerlingen krijgen extra ondersteuning bij hun ontwikkeling. De scholen zijn gevestigd in Twente en de Achterhoek. Er zijn zes groepen op VSO De Triviant. Deze groepen zijn ingedeeld op leeftijd en leerroute. Bij iedere leerroute horen verschillende doelen. Met behulp van deze doelen wordt toegewerkt naar een passend uitstroomperspectief. Soms is dit dagbesteding, af en toe beschut werk of regulier werk (via de gemeente).

Kinderen groeien hier naar een passende plaats op de arbeidsmarkt. Hierbij gaat de school praktijkgericht te werk en volgen de leerlingen diverse stages. Leerlingen worden voorbereid op hun toekomst in de domeinen Werken, Wonen, Vrijetijdsbesteding en Burgerschap. Naast dat de nadruk ligt op praktijkgericht leren, volgen de leerlingen vakken op cognitief vlak. Vakken zoals lezen, rekenen en wereldoriëntatie worden steeds meer toegespitst op praktijkgerichte situaties binnen de maatschappij.

VSO De Triviant maakt gebruik van diverse leermethodes waarbij de ICT ondersteuning van groot belang is. De missie van de school is om uit te gaan van de mogelijkheden van ieder individu waarbij rekening gehouden wordt met de beperking. Door het gebruik van de CTOUCH touchscreens ervaren leerlingen dat de lesmethodes niet alleen uitdagend, maar vooral ook leuk kunnen zijn. Er is bewust gekozen voor CTOUCH zodat zowel docenten als leerlingen direct betrokken worden in het interactieve gebruik. Digitale educatie software, zoals Gynzy is hierbij geïntegreerd en wordt actief gebruikt op de touchscreens.

De uitdaging
Martijn Bos, groepsleerkracht van de VSO 3 groep en daarnaast ook stage leerkracht geeft aan dat de school al een aantal jaren gewend is met digiborden te werken. Digitale leermethodes, zoals Gynzy worden al steeds meer eigen gemaakt. Nu dat digitaal lesgeven steeds dieper geworteld zit, wordt visueel en interactief lesgeven ook steeds meer van belang. Naast de visuele aantrekkelijkheid van een scherm werd ook de verstelbaarheid van het scherm een noodzaak. Whiteboards met beamer maakten plaats voor de CTOUCH touchscreens. “Collega’s maakten al veel gebruik van digiborden. Met de komst van de touchscreens raakte het team enthousiast om direct zelf aan de slag te gaan. De leerkrachten pakken het gebruik steeds meer en beter op’’ aldus de heer Bos. Martijn Bos maakt zelf ook diverse praktische tutorials over het gebruik van de CTOUCH touchscreens. Deze tutorials en andere praktische digitale educatie weetjes worden regelmatig gedeeld op het eigen Youtube kanaal van VSO De Triviant.

De oplossing
In samenspraak met de school is de ICT dienst van stichting SOTOG op zoek gegaan naar de match voor VSO De Triviant op het gebied van touchscreens. Mede door een advies van dealer DO-IT viel de keuze al snel op de CTOUCH Laser Sky 65’’ in combinatie met de in hoogte verstelbare muurlift. De heer Bos geeft aan dat dit een bewuste keuze is geweest zodat de leerlingen direct betrokken worden in het gebruik van CTOUCH en dat dit mogelijk is op elke gewenste hoogte.

De CTOUCH Laser Sky 65” is geplaatst in de groepen VSO 1 t/m 5. Op de schermen wordt Gynzy toegepast en worden cognitieve vakken gegeven zoals spelling, rekenen en begrijpend lezen. Ook bij zaakvakken zoals biologie en wereldoriëntatie en bij verschillende praktijkvakken (bijvoorbeeld Computerles en Mediawijsheid) worden de borden intensief gebruikt. Met veel tevredenheid ervaart het team het gebruiksgemak van de CTOUCH Laser Sky. De snelle en goede service van dealer DO-IT draagt hier zeker aan bij.

Het resultaat
CTOUCH helpt de school om hun eigen leermethodes eenvoudig en visueel aantrekkelijk te kunnen presenteren. De nieuwsgierigheid van de leerlingen wordt meteen getriggerd en ze kunnen niet wachten om bijvoorbeeld “super spellen” toe te passen. Dictees worden ineens een stuk interactiever en leuker. Niet te vergeten dat iedere dag wordt afgesloten met het haarscherpe beeld van het (jeugd)journaal. Maximaal leerplezier is dus zeker aan de orde op VSO De Triviant.

“De CTOUCH touchscreens zijn visueel gezien heel aantrekkelijk en interactief leren wordt nog meer gestimuleerd”

Steeds interactiever en nóg leuker onderwijs: daar staat CTOUCH al tien jaar voor. Met onze touchscreens bereiden we leerlingen voor op de werkomgeving van de toekomst en bevorderen wij hun 21e-eeuwse vaardigheden. Wij zijn gevestigd in Eindhoven, innovatieve technologiestad van wereldformaat. Hier voelen we ons thuis, want ook wij ontwikkelen steeds de nieuwste technologieën. Resultaat: een touchscreen van topkwaliteit waarmee je klaar bent voor het onderwijs van de toekomst.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Wil je ons laatste nieuws en updates ontvangen?

Nee dank je